สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่าน Application DOAE SAVCO โดยติดตั้ง Appที่ Smart phone ก่อน  รายละเอียดตามประกาศของสหกรณ์เรื่องการติดตั้ง Application DOAE SAVCO
 
     
˹ѡ

วันนี้: 19 คน
ทั้งหมด: 1392552 คน
 
 
 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-11-16 16:58:27
 เอกสารแนะนำผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-11-16 15:04:21
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-11-16 14:59:48
 โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เริ่ม 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
โดย: Admin:PP วันที่:2017-11-07 13:46:20
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลการใช้งานแอพพลิเคชั่น เดือน ต.ค. 60
โดย: Admin:PP วันที่:2017-11-03 10:07:05
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงิน มีผล 1 พฤศจิกายน 60
โดย: Admin:PP วันที่:2017-11-02 10:25:25
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-31 14:37:02
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ต.ค. 60 เวลา 17.00 น. ถึง 1 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-31 09:58:42
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องขอเชิญยื่นข้อเสนอในการทำประกันชีวิตกลุ่ม และประกันกลุ่มเพื่อประกันเงินกู้ ปี 61
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-25 09:30:19
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-24 12:51:33
 
 
 
   
 
วันที่ระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบรอบ 47 ปี วันที่ 20 พ.ย. 60
 
   
 
สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เยี่ยมชม สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด วันที่ 15 พ.ย. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 พ.ย. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการบริหารด้านการเงินทั้งระบบ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 14 พ.ย.60
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก กลุ่มส่วนกลาง วันที่ 11 พ.ย. 2560
 
   
 
การเข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับงานสหกรณ์ฯ แก่สมาชิกสังกัด สสก. 4 จ.ขอนแก่น วันที่ 9 พ.ย. 60
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการภาคีสหกรณ์บางเขน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 พ.ย. 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งพิเศษ 1/2560 วันที่ 6 พ.ย. 2560
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 50 วันที่ 21 ต.ค. 60
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 21 ตุลาคม 2560
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF