ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.60 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.00 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.80 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.40 %ต่อปี  เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.40 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.60 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 32 คน
ทั้งหมด: 1797691 คน
 
 
 
 "ปรับใหม่" สวัสดิการครบรอบ 60 ปี จ่ายพร้อมกับสวัสดิการวันเกิด เริ่ม 1 เมษายน 63
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-04-03 10:14:52
 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19)
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-04-02 20:04:20
 ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดแบตเตอรี่เพื่อติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า
โดย: admin : Baipo วันที่:2020-03-31 10:44:04
  ประกาศปิดระบบ ATM เพื่อประมวลผลประจำเดือน มีนาคม 2563 ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 63 เวลา 15.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-03-27 15:04:43
 ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 หมดเขต 30 มิถุนายน 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-03-26 15:41:45
 มาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-03-25 11:34:31
 สมาชิกกู้เงินสถาบันการเงินอื่นโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันกู้เงิน
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-03-13 09:49:40
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-03-11 14:31:33
 กำหนดการอนุมัติเงินกู้สามัญ ประจำปี 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-03-03 13:52:00
 หลักเกณฑ์การกู้เงิน สำหรับสมาชิกสมัครใหม่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-29 14:29:59
 
 
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งพิเศษที่ 1/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 2 เมษายน 2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เตรียมการรับมือสถานการณ์ COVID 19
 
   
 
ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 ครั้งที่ 1/2563
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงิน ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
1-2 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 
   
 
การจัดกิจกรรม CSR "สหกรณ์สานฝัน แบ่งปันให้ชุมชน" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง 13 ธ.ค. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 63 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ธ.ค. 62
 
   
 
สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
   
 
สหกรณ์ฯ จัดโครงการเสวนาประธานผู้แทนสมาชิก วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง       ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว              ร้อยละ 6.25  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (อายุน้อยครั้งที่1) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต (อายุน้อยครั้งที่ 2,3) ร้อยละ 6.00  ต่อปี
   - เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 6.00 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.25  ต่อปี
   - เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ร้อยละ 6.00  ต่อปี 
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 4.00  ต่อปี (อัตราเดิมไม่มีเฉลี่ยคืน)


เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.60  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.80 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.40   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.60  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.40  ต่อปี
เริ่ม 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF