ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.20 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.25 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.10 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 2.70 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 2.60%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 2.70 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  2.90 % ต่อปี(เสียภาษี) เริ่ม 1 ตุลาคม 2565
 
     
˹ѡ

วันนี้: 11 คน
ทั้งหมด: 2251737 คน
 
 
 
 ประกาศ ปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันที่ 30 พ.ย.65 เวลา 16.00 น. และ วันที่ 1 ธ.ค.65 เวลา 16.00 น
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-30 11:39:18
 วารสาร สอ.กสก. ฉบับที่ 21 เดือน กันยายน และตุลาคม 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-29 17:39:29
 ข่าวดี บริษัทไทยประกันชีวิต จ่ายเงินคืนประสบการณ์ ให้กับสหกรณ์ฯ 461,422.49 บาท
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-29 12:03:51
 เอกสารแนะนำผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52/53 ปีบัญชี 2566
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-28 16:26:27
 เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-28 10:56:35
 แจ้งยอดเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2566 (สส.ชสอ.สอ.กสก.)
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-21 13:47:37
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-21 10:40:05
 รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52/53 ปีบัญชี 2566
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-14 15:50:50
 เปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนเบอร์ใหม่ อย่าลืมแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-10 18:10:04
 ประกาศ ผลการโหวตการประกวดแต่งคำขวัญประจำสหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-11-07 17:04:01
 
 
 
   
 
ครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนธุรกิจการเงินสูงสุดปีบัญชี 2564 ชสอ.
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
 
   
 
ครบรอบ 51 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
 
เ?#65533;???#65533;??เพื่อ?#65533;??ทะเบียนตรวจสอบข้อมู?#65533;??มาชิ?#65533;
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.05  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.05  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.10  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - พิเศษทันใจ ร้อยละ 6.05  ต่อปี
    - เพิ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.20  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.25  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.10 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 2.70   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 2.60   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 2.90  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.70  ต่อปี
เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ?#65533;??านเ?#65533;??สา?#65533; PDF