ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.70 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.10 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.90 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.50 %ต่อปี  เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.50 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.70 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 209 คน
ทั้งหมด: 1777560 คน
 
 
 
 ประกาศ เรื่อง เงินรอตรวจสอบสมทบเข้าบัญชีทุนสำรอง
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-24 17:21:56
 โครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-24 13:45:42
 ประกาศจากสหกรณ์ฯ เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-19 17:05:51
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-17 16:05:31
 ประกาศสอบราคา เรื่อง การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
โดย: admin : Baipo วันที่:2020-02-14 13:07:02
 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อ ประกอบอาชีพเสริม
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-12 10:51:07
 ทำไม? ปันผลปี 2562 ถึงลดลงจากปีก่อน
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-07 21:50:33
 ข้อเท็จจริงการทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ของสหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-07 21:44:04
 ประกาศวันหยุด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ประจำปี 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-07 14:41:16
 ประกาศ สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี โอนเงินภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
โดย: Admin : Buono วันที่:2020-02-06 15:19:47
 
 
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
ประชุมกรรมการการเงิน ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
1-2 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 
   
 
การจัดกิจกรรม CSR "สหกรณ์สานฝัน แบ่งปันให้ชุมชน" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง 13 ธ.ค. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 63 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ธ.ค. 62
 
   
 
สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
   
 
สหกรณ์ฯ จัดโครงการเสวนาประธานผู้แทนสมาชิก วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
   
 
บรรยากาศ งานครบรอบ 49 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมงานสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2562 วันที่ 9 พ.ย. 2562
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ 52 วันที่ 21 ต.ค. 2562
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF