โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 62  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 109 คน
ทั้งหมด: 1660877 คน
 
 
 
 วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-07-03 16:51:11
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-06-14 17:07:50
 ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ปี 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-06-14 13:21:01
 นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-06-12 17:36:28
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องพับกระดาษปิดผนึกอัตโนมัต
โดย: Admin:PP วันที่:2019-06-11 11:39:04
 ประกาศปิดระบบ ATM เพื่อประมวลผลประจำเดือนพฤษภาคม 2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-05-30 16:45:56
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-05-28 15:24:39
 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นของผู้แทนสมาชิก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2019-05-16 15:49:15
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-05-16 15:43:06
 ประกาศจากสหกรณ์ฯ เรื่องการแก้ปัญหา กรณีสมาชิกโอนเงินผ่าน APP กรุงไทยไม่ได้ เฉพาะ Bill Payment (ชั่วค
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-05-10 16:34:13
 
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ฯ วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
 
   
 
การดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 12 มิ.ย. 62
 
   
 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ 7-9 มิ.ย. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 62
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 2562
 
   
 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จังหวัดนครปฐม 20 ก.พ. 2562
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 ก.พ. 62
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 2-3 ก.พ. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 62
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF