ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.30 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.50 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.30 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.00 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 2.80%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.00 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.10 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 421 คน
ทั้งหมด: 2166600 คน
 
 
 
 ทุนการศึกษาบุตรสำหรับสมาชิก ประจำปี 2565 เริ่ม 1 มิ.ย. 65 ถึง 18 ก.ค. 65
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-05-19 14:13:14
 ประกาศ : ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาด้านคอมพิวเตอร์
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-05-17 16:50:02
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-05-17 11:24:35
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เริ่มใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 1 มิ.ย. 65 นี้
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-05-13 17:06:45
 วิธีการถอนเงินฝากสหกรณ์ฯ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี (บัญชีออมทรัพย์ Online)
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-05-05 15:12:37
 วิธีการถอนเงินฝากสหกรณ์ฯ ผ่านตู้ ATM กรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์ Online)
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-05-05 15:04:33
 ประกาศปิดระบบ ATM ชั่วคราวในวันที่ 1 พ.ค. เวลา 16.00 น. เพื่อทำการหยุดความเคลื่อนไหวของหนี้
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-05-01 11:35:48
 ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-04-29 15:53:10
 ประกาศปิดระบบ ATM ชั่วคราวในวันที่ 30 เม.ย. เวลา 09.00 น. เพื่อดำเนินการประมวลผลเรียกเก็บประจำเดือน
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-04-29 15:47:59
 วารสารประจำเดือน มีนาคม และเมษายน 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-04-28 16:46:34
 
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
 
   
 
ครบรอบ 51 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิต ครั้งที่1/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2564
 
   
 
สหกรณ์ฯเข้าร่วมงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 54
 
   
 
เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51/52 และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2564
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.50  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.30 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 2.80   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.00  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF