การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2560 สหกรณ์ฯจ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
 
     
˹ѡ

วันนี้: 336 คน
ทั้งหมด: 1444785 คน
 
 
 
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-02-19 13:38:19
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 47/48 ปีบัญชี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-02-15 11:00:17
 สมาชิกผู้ได้รับเงินสวัสดิการอายุครบ 60 ปี จ่ายโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์
โดย: Admin:PP วันที่:2018-02-14 08:11:21
 กิจกรรมรณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่นสหกรณ์ DOAE SAVCO
โดย: Admin:PP วันที่:2018-02-13 15:49:34
 สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
โดย: Admin:PP วันที่:2018-02-06 11:14:51
 ตัวอย่างการคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2018-02-05 16:49:09
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเป็นค่าหุ้น 500 บาท จำนวน 300 รางวัล
โดย: Admin:PP วันที่:2018-02-04 08:40:06
 ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-01-19 19:04:55
 19 ม.ค. 61 สมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาระบบออนไลน์ มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
โดย: Admin:PP วันที่:2018-01-18 07:09:51
 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ประจำปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2018-01-10 09:58:36
 
 
 
   
 
การประชุมคณะทำงานด้านควบคุมการลงคะแนนและรวบรวมคะแนน วันที่ 19 ม.ค. 2561
 
   
 
การศึกษาดูงานการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 61 ระบบออนไลน์ วันที่ 19 ม.ค.61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 17 ม.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างงบประมาณรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2561 วันที่ 25 ธ.ค. 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 26 ธ.ค. 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 25 ธ.ค. 2560
 
   
 
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างงบประมาณรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2561 วันที่ 30 พ.ย. 60
 
   
 
การสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2560
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF