ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.20 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.25 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.10 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 2.70 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 2.60%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 2.70 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  2.90 % ต่อปี(เสียภาษี) เริ่ม 1 ตุลาคม 2565
 
     
˹ѡ

วันนี้: 100 คน
ทั้งหมด: 2311435 คน
 
 
 
 นำเงินรอตรวจสอบ ปี 2556 ครบกำหนด 10 ปี โอนเข้าสมทบบัญชีทุนสำรอง
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-29 11:00:10
 รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้านคอมพิวเตอร์
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-28 15:39:51
 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566-2568
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-28 10:40:27
 เปิดรับสมัครพิธีกรตัวจิ๋ว รายการประชาสัมพันธ์รุ่นฟันน้ำนม
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-27 18:05:08
 ปิดโครงการ เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ "สู้ภัยโควิด-19" (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-24 10:29:45
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-22 11:57:53
 ประกาศ ปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 23.30 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-14 12:41:54
 ประกาศ สอบราคาการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-13 17:29:38
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันเสาร์ ที่ 11-12 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 - 18:00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-08 09:36:05
 กำหนดการอนุมัติเงินกู้สามัญ และวันหยุดทำการสหกรณ์ เดือน มี.ค. 66
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-03-03 09:09:01
 
 
 
   
 
ครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนธุรกิจการเงินสูงสุดปีบัญชี 2564 ชสอ.
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
 
   
 
ครบรอบ 51 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
 
เ?#65533;???#65533;??เพื่อ?#65533;??ทะเบียนตรวจสอบข้อมู?#65533;??มาชิ?#65533;
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.05  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.05  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.10  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - พิเศษทันใจ ร้อยละ 6.05  ต่อปี
    - เพิ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.20  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.25  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.10 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 2.70   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 2.60   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 2.90  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.70  ต่อปี
เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ?#65533;??านเ?#65533;??สา?#65533; PDF