สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่าน Application DOAE SAVCO โดยติดตั้ง Appที่ Smart phone ก่อน  รายละเอียดตามประกาศของสหกรณ์เรื่องการติดตั้ง Application DOAE SAVCO
 
     
˹ѡ

วันนี้: 50 คน
ทั้งหมด: 1367583 คน
 
 
 
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวิธีและข้อปฏิบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-17 11:19:04
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ ชุดที่ 47/48 และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 61
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-17 10:52:18
 ขอแก้ไข ข่าวสาร สอ.กสก. ฉบับเดือน พ.ค.-มิ.ย. 60
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-08 11:44:14
 แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด พ.ศ. 2560-2562
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-07 10:35:29
 เรื่องสรุปผลการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ ประจำปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-06 14:48:38
 แจ้งสมาชิกทราบ โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี สหกรณ์ฯ ปี 60 ยอดเงิน 823,825.25 บาท
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-06 13:24:09
 รายชื่อสมาชิกที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ เดือน ส.ค. 60 200 อันดับแรก
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-01 16:45:39
 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลการใช้งานแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-01 16:19:22
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ส.ค. 60 เวลา 17.00 น. ถึง 1 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2017-08-31 15:46:36
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องปรับปรุงแก้ไขสัดส่วนจำนวนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-08-30 15:13:30
 
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560
 
   
 
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3 วันที่ 18-20 กันยายน 2560
 
   
 
การประชุมภาคีสหกรณ์บางเขน คณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม 14 ก.ย. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานภาคีสหกรณ์บางเขน วันที่ 8 ก.ย. 60
 
   
 
คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ตรวจประเมินธรรมาภิบาล สหกรณ์ฯ วันที่ 8 ก.ย. 60
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 26 ส.ค. 60
 
   
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคีสหกรณ์บางเขน ณ สอ.กรมป่าไม้ จก. 3 ก.ย. 60
 
   
 
โครงการปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ประจำปี 2560 วันที่ 20 ส.ค. 60
 
   
 
การทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.กสก. ประจำปี 2560 วันที่ 20 ส.ค. 60
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF