ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.40 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.70 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.50 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.20 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 3.00%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.20 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.30 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 65 คน
ทั้งหมด: 2048637 คน
 
 
 
 ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-20 17:27:52
 สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ร่วมทดสอบการลงคะแนนสรรหาเสมือนจริงในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-18 18:16:37
 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-18 13:23:28
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-18 11:39:51
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-11 13:17:11
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-08 13:19:50
 ขอเชิญยื่นข้อเสนอมในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก และประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ ประจำปี 256
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-01 14:47:07
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 64 เวลา 16.00 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-01 14:02:30
 ประกาศ ผลการคัดเลือกบทความ "เพื่อนคู่คิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง"
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-01 11:37:34
 TOP TALK CO-OP : เรื่องเด่นสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2564
โดย: Admin : Buono วันที่:2021-10-01 11:34:32
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯเข้าร่วมงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 54
 
   
 
เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51/52 และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5
 
   
 
บรรยายเรื่องสาระสำคัญของกฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างประมาณการรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและส่งเสริมธรรมาภิบาล ครั้งที่8
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.40  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.20   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.30  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.20  ต่อปี
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF