โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 2 ก.ย. - 30 ธ.ค. 62  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 459 คน
ทั้งหมด: 1687146 คน
 
 
 
 ประกาศปิดระบบ ATM เพื่อประมวลผลประจำเดือนสิงหาคม 2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-08-30 20:46:00
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-08-28 09:32:02
 ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ปี 2562 รอบ 8 เดือน
โดย: Admin:PP วันที่:2019-08-21 16:48:14
 ปรกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเป็นผู้แทนสมาชิก
โดย: Admin:PP วันที่:2019-08-07 13:16:08
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-07-31 14:26:32
 ประกาศปิดระบบ ATM เพื่อประมวลผลประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-07-30 14:30:33
 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ปริญญาโท
โดย: Admin:PP วันที่:2019-07-18 11:28:51
 วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-07-03 16:51:11
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-06-14 17:07:50
 ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ปี 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-06-14 13:21:01
 
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ฯ วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
 
   
 
การดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 12 มิ.ย. 62
 
   
 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ 7-9 มิ.ย. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 62
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 2562
 
   
 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จังหวัดนครปฐม 20 ก.พ. 2562
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 ก.พ. 62
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 2-3 ก.พ. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 62
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF