สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด.
   
     
 
โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 61  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 174 คน
ทั้งหมด: 1509569 คน
 
 
 
 ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-26 12:00:12
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-24 16:56:31
 ใบแจ้งการชำระเงิน Payment
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-17 16:49:07
 การสำรวจข้อมูลสมาชิกเพื่อปรับปรุงการให้บริการของสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-16 13:23:00
 โครงการ “เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตของสมาชิก” ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-03 15:46:26
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ถึง 1 ก.ค. 61 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2018-06-29 15:35:02
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-06-22 09:47:16
 การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-06-19 16:28:21
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชสอ.
โดย: Admin:PP วันที่:2018-06-11 11:23:10
 โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เริ่ม 1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-06-01 13:49:26
 
 
 
   
 
สรุปผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 4 - 5 ส.ค. 2561
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 7 วันที่ 1 ส.ค. 61
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ วันที่ 20-22 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 20 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และหลักนิติธรรม 5 ก.ค. 2561
 
   
 
สอ.ปศุสัตว์ จำกัด ศึกษาดูงานการบริการผ่านระบบ ATM ออนไลน์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 28 มิ.ย. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 23 มิ.ย. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 22 มิ.ย. 2561
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF