โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 2 ก.ย. - 30 ธ.ค. 62  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 53 คน
ทั้งหมด: 1718252 คน
 
 
 
 ประกาศสหกรณ์ฯ : เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการรวมหนี้ พ.ศ.2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-11-14 15:02:13
 แจ้งสมาชิกทราบ
โดย: Admin:PP วันที่:2019-11-12 13:03:35
 ประกาศสหกรณ์ : เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ สำหรับผู้ถูกดำเนินคดีเพื่อการศึกษา (กยศ.,กรอ.) พ.ศ. 2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-11-07 16:26:09
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2563
โดย: Admin:PP วันที่:2019-10-31 12:28:50
 ประกาศปิดระบบ ATM เพื่อประมวลผลประจำเดือนตุลาคม 2562
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-10-31 10:58:55
 ประกาศสหกรณ์ฯ: วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ฯเปิดให้บริการตามปกติ
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-10-28 14:23:01
 ประกาสหกรณ์ : โครงการส่งเสริมการออมครบรอบ 49 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-10-25 16:14:49
 ประกาศสหกรณ์ฯ : วิธีการลงคะแนนสรรหาระบบออนไลน์ สำหรับผู้ช่วยตัวแทน
โดย: Admin : Buono วันที่:2019-10-10 14:26:33
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดย: Admin:PP วันที่:2019-10-08 16:46:45
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องวิธีการและข้อปฏิบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน สรรหากรรมการ และผู้ตรวจสอบ
โดย: Admin:PP วันที่:2019-10-08 16:33:57
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมงานสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2562 วันที่ 9 พ.ย. 2562
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ 52 วันที่ 21 ต.ค. 2562
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมเป็นวิทยากร และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 26-28 ก.ย. 2562
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ฯ วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
 
   
 
การดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 12 มิ.ย. 62
 
   
 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ 7-9 มิ.ย. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 62
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 2562
 
   
 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จังหวัดนครปฐม 20 ก.พ. 2562
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF