ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.40 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.70 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.50 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.20 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 3.00%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.20 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.30 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ





วันนี้: 491 คน
ทั้งหมด: 2094695 คน
 
 
 
 ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-21 18:00:45
 วิธีถอนเงินออกจากสหกรณ์ฯ ผ่านตู้ ATM กรุงไทยรุ่นใหม่ (ระบบสัมผัส)
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-17 16:44:31
 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ให้เป็นเงินฝากแก่สมาชิกทุกคนเรียบร้อยแล้ว
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-14 10:20:24
 ขอเชิญสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม "การดำเนินการลงคะแนนสรรหา ระบบ Online ปีบัญชี 2565"
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-10 11:37:41
 ขอความร่วมมือสมาชิกตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการสมาชิก
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-08 12:40:45
 ประกาศปิดระบบ ATM ชั่วคราวในวันที่ 9 ม.ค. 64 เวลา 06.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าดับไฟ เปลี่ยนเครื่องวัด
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-08 12:14:02
 ประกาศ ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-07 20:36:07
 ขณะนี้ หมดเวลาลงคะแนนสรรหา Online แล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-07 20:10:20
 เหลือเวลาการลงคะแนนสรรหา Online 2 ชั่วโมง
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-07 18:12:48
 ติดตามสถานการณ์การลงคะแนน ณ เวลา 17.00 น. ลงคะแนนสำเร็จแล้ว 13,495 คิดเป็น 87%
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-01-07 17:15:46
 
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
 
   
 
ครบรอบ 51 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิต ครั้งที่1/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2564
 
   
 
สหกรณ์ฯเข้าร่วมงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 54
 
   
 
เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51/52 และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.40  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.20   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.30  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.20  ต่อปี
เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF