ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.30 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.50 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.30 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 3.00 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 2.80%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 3.00 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  3.10 % ต่อปี(เสียภาษี)
 
     
˹ѡ

วันนี้: 7 คน
ทั้งหมด: 2186413 คน
 
 
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-23 15:06:05
 ประกาศปิดระบบ ATM เฉพาะ ธนาคารกรุงศรีฯ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-21 17:47:27
 พักชำระหนี้ 6 เดือน เฉพาะเงินต้น ครั้งที่ 3 รอบสุดท้าย ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 65
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-20 15:44:49
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-20 15:40:40
 ประกาศคณะกรรมการสอบราคา เรื่อง สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
โดย: admin : Baipo วันที่:2022-06-16 17:45:00
 ร่วมสนุกตอบคำถาม กิจกรรม "คำตอบนี้มีรางวัล" ลุ้นรับรางวัล เตาปิ้งย่าง และสุกี้
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-15 15:24:09
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระดับกลาง ปฏิบัติการ
โดย: admin : Baipo วันที่:2022-06-14 14:40:46
 สมาชิกที่จะขอรับทุนสวัสดิการจากสหกรณ์จะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับบริการ
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-13 14:25:58
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-10 13:25:14
 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
โดย: Admin : Buono วันที่:2022-06-09 13:26:04
 
 
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนธุรกิจการเงินสูงสุดปีบัญชี 2564 ชสอ.
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
 
   
 
ครบรอบ 51 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันชีวิต ครั้งที่1/2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2564
 
   
 
สหกรณ์ฯเข้าร่วมงานสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 54
 
เ?#65533;???#65533;??เพื่อ?#65533;??ทะเบียนตรวจสอบข้อมู?#65533;??มาชิ?#65533;
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.15  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - เพิ่มคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.50  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.30 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.00   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 2.80   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.00  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ?#65533;??านเ?#65533;??สา?#65533; PDF