สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่าน Application DOAE SAVCO โดยติดตั้ง Appที่ Smart phone ก่อน  รายละเอียดตามประกาศของสหกรณ์เรื่องการติดตั้ง Application DOAE SAVCO
 
     
˹ѡ

วันนี้: 392 คน
ทั้งหมด: 1380421 คน
 
 
 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-24 12:51:33
 สรุปผลการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ ประจำปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-19 10:44:58
 สหกรณ์ฯกำหนดรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-16 14:14:46
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-10 17:11:54
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-09 11:04:09
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลการใช้งานแอพพลิเคชั่น เดือน ก.ย. 60
โดย: Admin:PP วันที่:2017-10-02 15:03:21
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-28 11:40:53
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-21 12:56:01
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวิธีและข้อปฏิบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-17 11:19:04
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการ ชุดที่ 47/48 และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 61
โดย: Admin:PP วันที่:2017-09-17 10:52:18
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 50 วันที่ 21 ต.ค. 60
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 21 ตุลาคม 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 3 ภาคใต้,ภาคตะวันตก วันที่ 7 ตุลาคม 2560
 
   
 
การประชุมคณกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560
 
   
 
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3 วันที่ 18-20 กันยายน 2560
 
   
 
การประชุมภาคีสหกรณ์บางเขน คณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม 14 ก.ย. 60
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF