ฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์  1.20 % ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.25 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2.10 %ต่อปี  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง 2.70 %ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 2.60%ต่อปี เงินฝากทวีทรัพย์ฝาก 500-25,000 บาท 24 เดือน 2.70 %ต่อปี(ไม่เสียภาษี)  เงินฝากประจำ 12 เดือน  2.90 % ต่อปี(เสียภาษี) เริ่ม 1 ตุลาคม 2565
 
     
˹ѡ

วันนี้: 410 คน
ทั้งหมด: 2285600 คน
 
 
 
 ปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-02-03 10:41:23
 แนะนำ Application สหกรณ์ : DOAE SAVCO
โดย: admin : Baipo วันที่:2023-02-01 14:45:57
 ประกาศปิดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-31 16:03:47
 แจ้งเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-30 17:34:48
 ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.กสก. ร่วมรับชมไลฟ์สด การสัมมนาผู้แทนสมาชิก และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-25 15:00:57
 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ให้เป็นเงินฝากแก่สมาชิกทุกคน
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-18 18:57:18
 สมาชิกย้ายหน่วยงาน อย่าลืมแจ้งสหกรณ์
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-18 12:51:41
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ฯ ต.ค.-ธ.ค. 65
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-11 17:15:25
 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ สู้ภัยโควิด-19 ส่งครบ 6 งวด กู้ใหม่ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-09 14:45:51
 ประกาศ ผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
โดย: Admin : Buono วันที่:2023-01-06 20:37:24
 
 
 
   
 
ครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนธุรกิจการเงินสูงสุดปีบัญชี 2564 ชสอ.
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
 
   
 
ครบรอบ 51 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
 
เ?#65533;???#65533;??เพื่อ?#65533;??ทะเบียนตรวจสอบข้อมู?#65533;??มาชิ?#65533;
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        ร้อยละ 6.05  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง ร้อยละ 6.05  ต่อปี
  เงินกู้สามัญระยะยาว        ร้อยละ 6.10  ต่อปี
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
   - เพื่อการรวมหนี้  ร้อยละ 5.90 ต่อปี
   - สำหรับผู้ถูกดำเนินคดี (กยศ.,กรอ.) ร้อยละ 6.15  ต่อปี
    - เพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 3.90  ต่อปี 
    - สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 ร้อยละ 4.90  ต่อปี
    - พิเศษทันใจ ร้อยละ 6.05  ต่อปี
    - เพิ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.90  ต่อปี 


เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.20  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 2.25  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.10 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 2.70   ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 ร้อยละ 2.60   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 2.90  ต่อปี  (เสียภาษี 15%)
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.70  ต่อปี
เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ?#65533;??านเ?#65533;??สา?#65533; PDF