สอ.กสก.ขอเชิญสมาชิกลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561  ระบบออนไลน์ 19 ม.ค. 61 เวลา 05.00-18.00 น. ที่       http://sunha.doae.go.th      
 
     
˹ѡ

วันนี้: 3587 คน
ทั้งหมด: 1419743 คน
 
 
 
 ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-01-19 19:04:55
 19 ม.ค. 61 สมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาระบบออนไลน์ มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
โดย: Admin:PP วันที่:2018-01-18 07:09:51
 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ประจำปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2018-01-10 09:58:36
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลการใช้งานแอพพลิเคชั่น เดือน ธ.ค. 60
โดย: Admin:PP วันที่:2018-01-10 09:21:50
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ถึง 1 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2017-12-29 14:51:24
 เอกสารแนะนำผู้สมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-12-21 13:54:09
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-12-18 13:21:16
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2017-12-18 08:08:04
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลการใช้งานแอพพลิเคชั่น เดือน พ.ย. 60
โดย: Admin:PP วันที่:2017-12-07 08:09:08
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องให้ขยายเวลายื่นข้อเสนอในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก/ค้ำประกันเงินกู้
โดย: Admin:PP วันที่:2017-11-27 16:41:14
 
 
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างงบประมาณรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2561 วันที่ 25 ธ.ค. 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 26 ธ.ค. 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 25 ธ.ค. 2560
 
   
 
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
 
   
 
การประชุมคณะทำงานยกร่างงบประมาณรายจ่าย และแผนงานโครงการประจำปี 2561 วันที่ 30 พ.ย. 60
 
   
 
การสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2560
 
   
 
วันที่ระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบรอบ 47 ปี วันที่ 20 พ.ย. 60
 
   
 
สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เยี่ยมชม สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด วันที่ 15 พ.ย. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 พ.ย. 60
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF