สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่าน Application DOAE SAVCO โดยติดตั้ง Appที่ Smart phone ก่อน  รายละเอียดตามประกาศของสหกรณ์เรื่องการติดตั้ง Application DOAE SAVCO
 
     
˹ѡ

วันนี้: 548 คน
ทั้งหมด: 1356327 คน
 
 
 
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯเลื่อนปิดทำการของฝ่ายการเงิน วันที่ 18 ส.ค. 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-08-17 16:22:57
 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
โดย: Admin:PP วันที่:2017-08-11 15:07:32
 การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ
โดย: Admin:PP วันที่:2017-08-01 10:12:23
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ก.ค. 60 เวลา 17.00 น. ถึง 1 ส.ค. 60 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2017-07-31 16:14:15
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม)
โดย: Admin:PP วันที่:2017-07-26 16:34:37
 ใช้ App DOAE SAVCO รับฟรี 200 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์
โดย: Admin:PP วันที่:2017-07-26 09:52:08
 การแจ้งข้อมูลการแสดงตนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
โดย: Admin:PP วันที่:2017-07-24 14:53:34
 แจ้งสมาชิกทราบ การปิดทำการสหกรณ์วันที่ 14 ก.ค. 60
โดย: Admin:PP วันที่:2017-07-13 14:03:23
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-07-07 14:37:14
 แจ้งสมาชิกทราบ กำหนดวันหยุดชดเชยเดือนกรกฎาคม 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2017-07-03 14:40:30
 
 
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านฝ่ายจัดการ ปี 60 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ปี 60
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์และสังคม ปี 60 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ปี 60
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 60 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ปี 60
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ปี 2560 กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ปี 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 14-16 ก.ค. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการบริหารสหกรณ์ทั้งระบบ วันที่ 7 ก.ค. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 7 ก.ค. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันที่ 6 ก.ค. 60
 
   
 
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการในการส่งสหกรณ์ฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี60/61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 มิ.ย. 60
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF