โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 62  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 393 คน
ทั้งหมด: 1600546 คน
 
 
 
 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-02-20 13:33:28
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-02-20 07:57:55
 "โครงการส่งเสริมการออม" สิ้นสุดโครงการ
โดย: Admin:PP วันที่:2019-02-12 14:31:27
 ทุนสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี
โดย: Admin:PP วันที่:2019-02-08 16:34:27
 ตัวอย่างการคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2019-02-04 11:08:21
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin Buono วันที่:2019-01-31 12:03:10
 โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เริ่ม 1 ก.พ. - 30 ก.ค. 2562
โดย: admin วันที่:2019-01-24 11:00:55
 โครงการส่งเสริมการออมประจำปี 2562
โดย: admin วันที่:2019-01-23 15:54:21
 เรียน สมาชิกทราบ เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2019-01-16 14:57:16
 ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2019-01-11 18:31:05
 
 
 
   
 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จังหวัดนครปฐม 20 ก.พ. 2562
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 ก.พ. 62
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 2-3 ก.พ. 2562
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 62 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 62
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบทุนสาธารณประโยชน์โรงเรียนศรีสังวาล เชียงใหม่ 21 ม.ค. 2562
 
   
 
การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดศรีนวนโคกสวาท วันที่ 2 ธ.ค. 61
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1-2 ธ.ค. 61
 
   
 
ครบรอบ 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด วันที่ 20 พ.ย. 61
 
   
 
การสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2561 วันที่ 9-11 พ.ย. 61
 
   
 
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ต.ค. 2561
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF