การเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ.
Posted: Admin:PP Date: 2018-02-26 09:58:03
IP: 192.198.1.75
 
        คณะกรรมการ สส.ชสอ. มีมติเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 57 ปี(ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 และ 2505 เป็นต้นไป)  จึงขอแก้ไขประกาศรับสมัคร 
        จากเดิม รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี(ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และ 2506 เป็นต้นไป)
        แก้เป็น  รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 57 ปี(ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 และ 2505 เป็นต้นไป)
โดยมีผลการรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  รายละเอียด