การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จังหวัดนครปฐม 20 ก.พ. 2562
Posted: Admin:PP Date: 2019-02-20 23:08:59
IP: 122.154.24.59
 
 
 
 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด จังหวัดนครปฐม ร่วมกับนายจินดา แก้วบุปผา ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในการสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ การคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน  และหลักเกณฑ์ต่างๆทั้งเรื่องกู้ เรื่องฝาก รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ณ.ห้องไพลิน โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม