โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ 7-9 มิ.ย. 2562
Posted: Admin:PP Date: 2019-06-15 13:55:56
IP: 192.198.1.31
 
 
 
 
 

นายสำราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ พร้อมมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานสหกรณ์ฯ และได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง"แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่" โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และได้ร่วมกิจกรรม CSR "สอ.กสก. รวมใจรักษ์ สร้างบ้านปลา" ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน