การจัดกิจกรรม CSR "สหกรณ์สานฝัน แบ่งปันให้ชุมชน" ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง 13 ธ.ค. 2562
Posted: Admin:PP Date: 2019-12-15 10:47:49
IP: 192.198.1.42
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการ ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด จัดกิจกรรม CSR "สหกรณ์ สานฝัน แบ่งปันให้ชุมชน" มอบสิ่งของเครื่องใช้ และทุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเเรียน ณ.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยนายเชาว์ วิเศษโชค เกษตรอำเภอสวนผึ้ง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้งให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้

นายเชาว์ วิเศษโชคเกษตรอำเภอสวนผึ้ง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้งให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดกิจกรรม