1-2 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
Posted: Admin : Buono Date: 2020-02-04 14:39:04
IP: 192.198.1.35
 
 
 
 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี