ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 หมดเขต 30 มิถุนายน 2563
Posted: Admin : Buono Date: 2020-03-26 15:41:45
IP: 192.198.1.61
 
ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
หมดเขต 30 มิถุนายน 2563
-----------
วิธีการเปิดบัญชีเงินฝาก (สำหรับ ส่วนภูมิภาค)
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ >>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<  หัวข้อที่ 27
2. แนบเอกสาร สำเนาบัตรสมาชิก/สำเนาบัตรประชาชน
3. ส่งไปรษณีย์มาทางสหกรณ์ ที่อยู่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
4. ถ้าเอกสารเรียบร้อย สหกรณ์จะติดต่อกลับ เพื่อให้โอนเงินเข้ามาที่สหกรณ์เพื่อเปิดบัญชี
5. กรณี มีความประสงค์จะให้หักจากเงินเดือนเข้าบัญชีให้ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ขอหักเงินเดือน >>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<  หัวข้อที่ 24 แนบมาด้วย เดือนที่เริ่มหักคือเดือนถัดไปหลักจากเปิดบัญชี

หมายเหตุ : สมาชิกที่ส่งไปรษณีย์ผ่าน EMS ให้เก็บเลขพัสดุเพื่อตรวจสอบ หรือป้องกันการสูญหายของเอกสารด้วยนะคะ