การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2564
Posted: admin : Baipo Date: 2021-10-30 16:10:06
IP: 192.198.1.126
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2564
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสหกรณ์ฯ
และผ่านระบบ ZOOM