การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
Posted: admin : Baipo Date: 2021-11-20 13:37:00
IP: 192.198.1.58
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 11/2564
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสหกรณ์ฯ
และผ่านระบบ ZOOM