การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
Posted: admin : Baipo Date: 2022-01-16 13:44:21
IP: 192.198.1.84
 
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564
วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสหกรณ์ฯ
และผ่านระบบ ZOOM