การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
Posted: admin : Baipo Date: 2022-02-26 13:32:10
IP: 61.19.209.2
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสหกรณ์ฯ
และผ่านระบบ ZOOM