หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ชั่วคราว ตั้งแต่ 30 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ธ.ค. 59
Posted: Admin:PP Date: 2016-11-29 12:18:21
IP: 192.198.1.30
           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด  จะดำเนินการประมวลผลสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559  เพื่อปรับปรุงข้อมูลเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก,เงินกู้  และข้อมูลเงินกู้ของสมาชิกการดำเนินการดังกล่าว สหกรณ์ฯจำเป็นต้องปิดบริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. และจะเปิดให้บริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป