แจ้งสมาชิกทราบ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯเปิดทำการ 08.30 - 14.00 น.
Posted: Admin:PP Date: 2016-12-08 11:29:38
IP: 192.198.1.30
 
เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ณ จังหวัดสระบุรี