หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 30 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. ถึง 1 พ.ค. 60 เวลา 01.00 น.
Posted: Admin:PP Date: 2017-04-28 13:07:56
IP: 192.198.1.30
        สหกรณ์ฯ จะดำเนินการประมวลผลสิ้นเดือนเมษายน 2560 เพื่อปรับปรุงข้อมูลเงินฝาก  และข้อมูลเงินกู้ของสมาชิก  การดำเนินการดังกล่าวสหกรณ์ฯจำเป็นต้อง ปิดบริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. และจะเปิดให้บริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป