หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 พ.ค. 60 เวลา 17.00 น. ถึง 1 มิ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
Posted: Admin:PP Date: 2017-05-30 09:09:17
IP: 192.198.1.30
            สหกรณ์ฯ จะดำเนินการประมวลผลสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อปรับปรุงข้อมูลเงินฝาก  และข้อมูลเงินกู้ของสมาชิก  การดำเนินการดังกล่าวสหกรณ์ฯจำเป็นต้อง ปิดบริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. และจะเปิดให้บริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป