หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ก.ค. 60 เวลา 17.00 น. ถึง 1 ส.ค. 60 เวลา 01.00 น.
Posted: Admin:PP Date: 2017-07-31 16:14:15
IP: 192.198.1.30
          สหกรณ์ฯ จะดำเนินการประมวลผลสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อปรับปรุงข้อมูลเงินฝาก  และข้อมูลเงินกู้ของสมาชิก  การดำเนินการดังกล่าวสหกรณ์ฯจำเป็นต้อง ปิดบริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. และจะเปิดให้บริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป