โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
Posted: Admin:PP Date: 2017-08-11 15:07:32
IP: 192.198.1.30
 
ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)  ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์  ประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา  เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเศรษศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)  จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเศรษศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 กันยายน 2560