หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ส.ค. 60 เวลา 17.00 น. ถึง 1 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
Posted: Admin:PP Date: 2017-08-31 15:46:36
IP: 192.198.1.30
        สหกรณ์ฯ จะดำเนินการประมวลผลสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อปรับปรุงข้อมูลเงินฝาก  และข้อมูลเงินกู้ของสมาชิก  การดำเนินการดังกล่าวสหกรณ์ฯจำเป็นต้อง ปิดบริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. และจะเปิดให้บริการผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป